Vårt förhållande till rummet har liksom seendet och vår orientering stått i centrum för Anna Nordquist Anderssons intresse. I flera utställningar har hon på imponerande sätt laborerat med verkliga och illusoriska rum samt prövat rummets rörelse och riktning.

Undersökningarna fortsätter i hennes nya utställning på Galleri St: Gertrud i Malmö med delvis nya, delvis äldre verk. Här leker hon såväl med rumsligheter som med ord, med verklighet som med fiktion liksom med speglingar vilka förvränger seendet.

Verket ”Stair Case” är en resväska som, utlagd på golvet, rymmer bilden av två trappor, som sträcker sig mot ett hemligt inre. Minst lika hemlighetsfulla är det fördragna draperiet, den stängda porten samt de öppningar, springor och passager som gäckar i Anna Nordquist Anderssons nya foton, där en dörr kan leda blicken mot ännu en dörr som leder… vart? Kanske har det lätta draget av mystik funnits hos Anna Nordquist Andersson redan tidigare, men här blir det tydligare, med följd att bilderna, när de är som bäst, lockar och oroar på samma gång.

Jelena Zettersröm