Lånat Ljus, Magnus Bons, Coverings, David Svensson, 2020
Lumen, Lux, Sven-Olov Wallenstein, Old World Rise Again, David Svensson, Kunsthallen Brandts, 2013
/
Lower the Light, Cecilie Høgsbro Østergaard, Old World Rise Again, David Svensson, Kunsthallen Brandts, 2013
/
En Början, Berättelser, Ett Slut / A Beginning, Stories, An End, Judith Hoos Fox, Mot Mitten och Försvinnadet, David Svensson, Kalejdoskop Förlag, 2010
/
Havanna utifrån / Havana from outside, Fredrik Liew, Havana David Svensson, 2008
/
Det Återvunna ljuset / Recovered light, Magnus Jensner, Havana, David Svensson, 2008
/
Oförutsebar / With and about, Judith Hoos Fox, catalogue text, David Svensson, 2006
/